Member Login

E-Mail
 
Password
  Site Membership Forgot Password

Vücudumuzu tanıyalım - Periton ve retroperiton

PERİTON VE RETROPERİTON
İnsanoğlunun karnında karın boşluğunun büyük bir kısmını saran ve karın içerisinde yer alan birçok organı içerisine alan periton isimli bir zar vardır. Bu zar hem bazı organları çevreleyerek desteklemek hem de bunlara ulaşması gereken kan akımı, lenf akımı ve sinirsel uyarıları taşımakla yükümlüdür. Peritonun iki tane kısmı vardır. Bunlardan büyük olanına büyük omentum, küçük olanına ise küçük omentum ismi verilir. Bunun dışında periton içerisinde kan akımı, lenf akım ve sinirsel uyarıyı taşıyan kısma ise mezenter ismi verilir. Periton içerisinde bulunan karın içi organları şu şekilde sıralayabiliriz: mide, on iki parmak barsağının ilk 5 cm’ si, ince bağırsak (jejenum, ileum, çekum kısımları), apendiks, kalın bağırsak bazı kısımları (transvers, sigmoid kolon ve rektumun üst 1/3’ ü), karaciğer, dalak, pankreasın kuyruğu, kadınlarda rahim, yumurtalar ve yumurtalık tüpleri.

Karın içerisinde bulunan periton boşluğunun arkasında bulunan başka bir potansiyel boşluğa ise retroperiton ismi verilir. Bu boşlukta ise şu organlar ve yapılar bulunur: ana atar damar (aort), ana toplardamar (vena kava inferior), yumurtalıkların damarları, böbrekler, böbrek üstü bezleri, böbrek damarları, proksimal üreterler (böbrek havuzunu idrar kesesine bağlayan 25–30 cm uzunluğunda tüp biçimli kanal), pankreasın kuyruğu haricinde kalan bölgesi, on iki parmak barsağının ilk 5 cm’ sinden sonraki bölümü, kalın bağırsağın bazı kısımları (çıkan kolon, inen kolon, rektumun orta 1/3’ü) ve yemek borusu.
Son olarak periton boşluğunun altında da bir başka potansiyel boşluk vardır. Buranın ismi infraperiton ya da subperiton olarak isimlendirilir. Bu potansiyel boşluğun içinde ise rektumun alt 1/3 kısmı, mesane ve distal üreterler bulunur.