Member Login

E-Mail
 
Password
  Site Membership Forgot Password

22 Şubat 2014 İnfertilite, Androloji, Enfeksiyon - İzmir

  Oturum başkanları: Ferruh Zorlu, Zafer Sınık
10:00 – 10:15 Erkek üreme fizyolojisi
  Serkan Deveci
   
10:15 – 10:30 Erkek infertilitesinde tanı
  Ertan Can
   
10:30 – 10:50 Erkek infertilitesinde tedavi (Cerrahi, hormonal, medikal)
  Tahir Turan
   
10:50 – 11:10 Sperm elde etme yöntemleri ve yardımcı üreme teknikleri
  Emre Bakırcıoğlu
   
11:10 – 11:30 Ereksiyon fizyolojisi ve ED'nin patofizyolojisi
  Önder Kayıgil
   
11:30 – 11:50 ED'nin cerrahi dışı tedavisi
  Ahmet Metin
   
11:50 – 12:10 ED'nin cerrahi tedavisi
  Hamdi Özkara
   
12:10 – 12:30 Priapizm ve Peyronie hastalığı
  Emre Akkuş
   
12:30 – 12:50 Ejakülasyon bozuklukları
  Haluk Kulaksızoğlu
   
12:50 – 13:10 Tartışma - Panel: Ejakülasyon ve Erektil Disfonksiyon
  Adil Esen
   
13:10 – 13:20 Kahve arası
   
  Oturum başkanları: Güven Aslan, Süleyman Minareci
13:20 – 13:40 Spesifik enfeksiyonlar ve tüberküloz
  Talha Müezzinoğlu
   
13:40 – 14:00 Üriner sistem nonspesifik enfeksiyonları
  Bülent Günlüsoy
   
14:00 – 14:20 Prostatitler
  Hayrettin Şahin
   
14:20 – 14:40 Seksüel yolla bulaşan hastalıklar
  Uğur Mungan
   
14:40 – 14:55 Adrenal hastalıkların endokrinolojisi
  Serkan Yener
   
14:55 – 15:10 Adrenal endokrin cerrahisi
  Ömer Demir