Member Login

E-Mail
 
Password
  Site Membership Forgot Password

10 Mayıs 2014 AOEP İzmir Toplantısı

10 Mayıs 2014 Kadın Ürolojisi, Nöroüroloji - İzmir
  Oturum başkanları: Bülent Alıcı, Adil Esen
10:00 – 10:15 İşeme fizyolojisi ve işeme bozuklukları
  Ali Ersin Zümrütbaş
   
10:15 – 10:30 Temel ürodinami
  Oğuz Mertoğlu
   
10:30 – 10:45 Nörojenik işeme bozuklukları
  Gökhan Temeltaş
   
10:45 – 11:00 Geriatrik hastalarda alt üriner sistem disfonksiyonu
  Mehmet Çetinkaya
   
11:00 – 11:20 Aşırı aktif mesane ve intestisyel sistit
  Şahin Kabay
   
11:20 – 11:40 Tartışma - olgular
  İzzet Koçak
   
11:40 – 11:50 Kahve arası
   
  Oturum Başkanları: Ceyhun Özyurt, Zafer Aybek
   
11:50 – 12:10 İdrar kaçırma: Tanımlama, değerlendirme ve sınıflaması
  Tufan Tarcan
   
12:10 – 12:25 Kadın stres idrar kaçırmasına yaklaşım
  Zafer Aybek
   
12:25 – 12:40 Pelvik prolapsus
  Ceyhun Özyurt
   
12:40 – 13:00 Vezikovajinal fiskül, üretra divertikülü
  Oktay Demirkesen
   
13:00 – 13:20 Post-prostatektomi idrar kaçırma
  Adnan Şimşir
   
13:20 – 13:40 Tartışma – olgular
  Bedrettin Seçkin