Member Login

E-Mail
 
Password
  Site Membership Forgot Password

Main page All Events
Trakya Üroonkoloji Günleri sempozyumu
Trakya Üroonkoloji Günleri sempozyumu, 15.06.2012 Cuma günü devlet konservatuarı salonu, Edirne'de yapılacaktır.

 

SEMPOZYUM BAŞKANI: Dr. Osman İNCİ SEMPOZYUM SEKRETERİ: Dr. İrfan ÇİÇİN

DÜZENLEME KURULU

Dr. Hakan AKDERE

Dr. İrfan Hüseyin ATAKAN

Dr. Vuslat ÇALOĞLU

Dr. Murat ÇALOĞLU

Dr. Bülent ERDOĞAN

Dr. Hakan GENÇHELLAÇ

Dr. Ufuk USTA

Dr. Sernaz UZUNOĞLU

Dr. Ebru TAŞTEKİN

Dr. Osman TEMİZÖZ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KUARTETİ ÖĞRETİM ELEMANLARI:

Yrd. Doç Dr. Şükrü Öner DİNÇ (Viyola) Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hamdi ZAFER (Keman) Okt. Özlem Duygu DAĞ (Keman) Arş. Gör. Soner TAZE (Viyolonsel)

PROGRAM

10:00                AÇILIŞ

10:05                AÇILIŞ KONUŞMALARI

10:10                KONSER

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÖĞRETİM ELEMANLARI KUARTETİ

OTURUM

Oturum Başkanları Dr. İrfan ÇİÇİN, Dr. Ufuk USTA

11:00                BÖBREK KANSERLERİNDE GÜNCEL DURUM

Dr. Mustafa KAPLAN
11:30                BÖBREK KANSERİNDE TANISAL GÜNCEL RADYOLOJİK GELİŞMELER

Dr. Hakan GENÇHELLAÇ

11:50                BÖBREK KANSERİ PATOLOJİSİ

Dr. Kürsat YILDIZ

12:30-13:30     YEMEK ARASI

OTURUM

Oturum Başkanları: Dr. Osman İNCİ, Dr. Murat ÇALOĞLU

13:30                BÖBREK KANSERİ CERRAHİSİ

Dr. Can ÖBEK

14:00                BÖBREK KANSERİNİN SİSTEMİK TEDAVİSİ

Dr. Sevil BAVBEK

14:30-14:45     KAHVE ARASI

14:45                BÖBREK KANSERİNDE RADYOTERAPİNİN YERİ

Dr. Fulya YAMAN AĞAOĞLU

15:15                BÖBREK KANSERİNDE İNVAZİV RADYOLOJİNİN YERİ

Dr. Osman TEMİZÖZ

15:45                PANEL

MODERATÖR: Dr. Osman İNCİ

PANELİSTLER: Dr. Sevil BAVBEK, Dr. Fulya YAMAN AĞAOĞLU, Dr. Can ÖBEK, Dr. Osman TEMİZÖZ


 Görüntülenme sayisi : 3953