Yükleniyor...
 
Ürolojik Cerrahi Derneği'ne Hoşgeldiniz

Derneğin amacı, ürolojik hastalıklarda en etkin koruma ve tedaviyi sağlama hedefini ön planda tutarak eğitim, araştırma, klinik hizmet standartları ve stratejiler oluşturmak yoluyla ulusal politikaların gelişmesine katkıda bulunmaktır. Dernek, amaçları doğrultusunda bilimsel aktiviteler düzenler, ülkenin değişik bölgelerinde şubeler kurar ve üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirecek çalışmalar yapar. Üyelerinin haklarını korumak ve geliştirmek için gerekli girişimlerde bulunur ve tüm etkinliklerinde en yüksek mesleki, bilimsel ve etik standartların uygulanmasına öncelik verir.Haberler Ve Duyurular